Keuken op maat Enschede / Emiel en Tineke

Heb je effe? Neem de tijd, want dit is wel de langste referentieverhaal dat je bij ons zult vinden. Wel zes A-viertjes vol met een beschrijving van het proces in een schitterend project. Het verhaal begint al ergens in 2004 toen Emiel en Tineke besloten om een prachtig appartement aan te kopen in Enschede: ‘Mooienhof’. Wil je weten hoe het een en ander is verlopen? Lees dan snel verder..

EMIEL & TINEKE OVER MACC DESIGN

Impressie van onze samenwerking met Maciek Dec, eigenaar van Macc Design.

Onze eerste contacten met Macc Design dateren uit begin 2005. In december 2004 hadden we het besluit genomen een appartement te kopen in Enschede. We kochten zogenaamd in de put en moesten het op dat moment doen met fraai vorm gegeven brochures van de projectontwikkelaar.

Daarin werd naast de indelingstekeningen ook duidelijk gemaakt, welke doelstellingen de architect met zijn ontwerp voor ogen stonden. Uit de diverse art impressions kwam nadrukkelijk naar voren, dat het ontwerp niet naar binnen, maar naar buiten gericht was. Dit kwam vooral tot uitdrukking in de grote raampartijen, die in de hoek van de woonkamer over een lengte van twee maal vier meter bij een hoogte van ongeveer twee en een halve meter beslaan.

Als onderdeel van de koopovereenkomst werd ons ook de mogelijkheid geboden een binnenhuisarchitect in de arm te nemen. Omdat we echt iets moois van ons appartement wilden maken maakten we daar graag gebruik van. Zo kwamen we in contact met IAA-architecten, die daarvoor door de projectontwikkelaar waren ingeschakeld.

IAA-architecten onderstreepte de visie van de architect van het gebouw, dat de oriëntatie diende te liggen op de buitenwereld. Hiermee zouden we met de inrichting van het appartement rekening “moeten” houden. Tijdens het filosoferen over de inrichting werd duidelijk, dat de wanden zo veel mogelijk vrij gehouden zouden moeten worden, om er zitelementen tegen te kunnen plaatsen, zodat van daaruit het zicht op de buitenwereld optimaal zou kunnen blijven. Toen we het vraagstuk aan de orde kregen waar we dan bergruimte zouden kunnen realiseren deed de binnenhuisarchitect de suggestie om een tussenwand, waarin een toegangs- en een bergingdeur zouden komen te benutten voor het op maat laten maken van een kastenwand, waarin de deuropeningen geïntegreerd zouden kunnen worden.

Toen we hem vroegen of hij wellicht suggesties had voor een bedrijf, dat een dergelijke klus zou kunnen uitvoeren gaf hij aan in Borne wel een aardig bedrijf te weten, dat prima in staat was een en ander te realiseren. Het bleek het bedrijf “Macder” te zijn, dat later bekend is geworden onder de naam Macc Design.

We maakten op enig moment een afspraak met Maciek, die op het afgesproken tijdstip bij ons op bezoek kwam en zich samen met ons aan de eettafel installeerde om eens te kijken wat hij voor ons kon betekenen. We beschreven wat wij in gedachten hadden en Maciek, gewapend met zijn tekenblok, wat wij inmiddels als kenmerkend voor hem zijn gaan beschouwen, begon het om te zetten in schetsontwerpen.

Opvallend daarbij was, dat naarmate zijn creativiteit los kwam, zijn ogen begonnen te schitteren. Steeds schoten hem creatieve oplossingen te binnen, die enerzijds het gebruiksgemak dienden te bevorderden, maar anderzijds ook het oog moesten blijven strelen.

Uiteindelijk resteerde een ontwerp, dat onze goedkeuring kon wegdragen. Daarmee was voor Maciek de kous nog niet af. Hij werkte een en ander in zin eigen omgeving verder uit en bezorgde ons enige tijd later een tekening, waarin de fraaiheid van het ontwerp goed tot uitdrukking kwam en een uitgewerkte offerte, waarin we konden terugvinden welke technische en vernuftige oplossingen waren bedacht voor onze pragmatische wensen.

We besloten de opdracht aan Maciek te verstrekken in de overtuiging, dat we in de toekomst over een mooi interieurelement zouden gaan beschikken. Nu was het wachten op de oplevering van het appartement, dat was voorzien in het begin van 2008.

Ondertussen maakten wij ons ook druk over de invulling van de sanitaire ruimten, maar daarin zou Macc Design geen rol vervullen. Daarvoor maakten we, overigens ook op advies van de architect gebruik van Luniek badkamers, thans opererend als van Heck badkamers te Borne.

De inrichting van ons appartement beperkte zich niet alleen tot de woonkamer, ook in de slaapkamer wilden we een mooie optimale bergruimte creëren. We legden ons vraagstuk aan Maciek voor, die direct een de slag ging om maatwerkinrichtingen voor linnenkasten op te zoeken. Hij voorzag ons van de nodige folders en liet verder aan ons over wat we ermee wilden. Toen we er later bij hem op terug kwamen bood hij aan op basis van onze wensen een ontwerp te maken. Ook hiervan maakte hij een tekening en offerte en besloten we ook deze kast door Macc Design te laten inbouwen.

Overigens bleek bij dit project, dat Maciek niet alleen creatief meedenkt, maar ook op de kosten probeert te letten, door niet alles zelf “duur” te maken, maar zo veel mogelijk gebruik te maken van voordelige standaard onderdelen.

In het project Boulevardwonen was ook een keukenontwerper betrokken. De basisontwerpen, die we daarvan onder ogen kregen gaven ons niet veel vertrouwen. Om een voorbeeld te noemen was één ontwerp uitgevoerd met een eindpaneel, dat gepositioneerd was voor een raampartij. Uit de contacten, die we waren blijven houden met Macc Design was inmiddels duidelijk geworden, dat het bedrijf de vertegenwoordiging had van Copat, een Italiaanse keukenproducent.

Omdat we, zoals eerder geschreven, iets moois wilden maken van ons appartement, wilden we ook van onze open keuken een designkeuken maken. Uit de brochures, die we van Copat hadden gezien was ons al duidelijk, dat hun stijl wel bij ons paste. Omdat de architect zich bij het ontwerpen van het complex wat te zeer had bezig gehouden met de buitenkant liepen we binnen tegen een aantal aspecten aan, die vroegen om creatieve oplossingen.

Dus ook hiervoor zouden we bij Maciek aan het goede adres kunnen zijn. We hebben hem dan ook uitgenodigd voor dit project. Op afspraak verscheen hij weer met zijn schetsblok, waarop hij met een vernuftige onderlegger keurig rechte lijnen uit de hand kan trekken, om onze wensen in beeld te brengen. De ruimte waarin de keuken gebouwd kon worden was relatief beperkt, namelijk twee en een half bij twee en een halve meter.

Daarin moesten in elk geval een vaatwasser, koelkast, kookplaat en een stoomoven op efficiënte wijze een plaats krijgen. Bijkomende voorwaarden waren, dat een niveauverschil tussen vensterbank en aanrecht van ruim tien centimeter esthetisch verantwoord moest worden opgevangen en de keuken vanuit de kamer gezien niet te overheersend mocht zijn. O, ja, er moest ook nog zo veel mogelijk bergruimte in komen, die gemakkelijk bereikbaar moest zijn.

Ook tijdens dit ontwerpproces begonnen de ogen van Maciek steeds meer te schitteren, naarmate hij meer praktische en esthetische oplossingen met elkaar wist te combineren. Ook hier ontstond uiteindelijk een ontwerp, waarvan we de overtuiging hadden, dat het niet alleen mooi, maar ook praktisch zou worden.

Een paar specifieke kenmerken, die hierbij genoemd kunnen worden zijn de schappen, die onder de vensterbank zijn gerealiseerd en samen met de verbrede vensterbank, die is uitgevoerd met hetzelfde materiaal als het aanrechtblad, zowel praktisch als mooi zijn en het niveauverschil esthetisch verantwoord overbruggen.

Ook de losse kast met daarin de koelkast en de stoomoven vormt een praktische oplossing, die bedieningsgemak op ooghoogte oplevert voor het stoomkookproces en tegelijkertijd geen broodnodige bergruimte op andere plaatsen opsnoept. Per saldo heeft het als resultaat gekregen, dat het niet noodzakelijk was veel in het oog springende bovenkasten te installeren, maar kon worden volstaan met één fraai bovenkastje boven het aanrecht.

Een groot voordeel van de samenwerking met interieurbouwer Maciek voor het ontwerpen van de keuken bleek te zijn, dat hij in staat was niet bij de fabrikant bestaande elementen zelf te ontwikkelen en produceren. Hij creëerde twee planchettes naast de afzuigkap, die letterlijk en figuurlijk naadloos aansluiten bij de keukenelementen en apparatuur. Voor de afscheiding tussen keuken en kamer ontwierp Maciek een praktisch kopschot, dat weer esthetisch aansluiting geeft op de eerder omschreven wandkast. Kortom, hij creëerde een open keuken, die een mooi geïntegreerd element in ons interieur vormt.

Op uitnodiging van Macc Design zijn we vervolgens in de showroom van Copat in Almere gaan kijken, waar we de specifieke onderdelen van het ontwerp in de praktijk konden zien. Ook voor de keukeninrichting werd een offerte uitgewerkt, zodat we precies wisten wat we op termijn zouden kunnen verwachten.

Tussen het tijdstip van ontwerpen en realisatie liepen we regelmatig bij Macc Design binnen. In die periode vond Maciek namelijk zijn vaste plek om mensen te ontvangen in de Hofstraat. Bij één van die gelegenheden kwamen we te spreken over een garderobe, die we nog nodig zouden hebben in de gang van ons toekomstige appartement.

We gaven aan, dat daarin onze dagelijkse jassen en schoeisel een plek zouden moeten krijgen, alsmede de jassen van gasten. Op basis van de informatie uit de plattegrond lieten we Maciek’s inspiratie de vrije loop. Na enige tijd en opnieuw de schittering in zijn ogen kwam hij met een ontwerp van een “zwevende” garderobe, met greeploze sluiting en indirecte verlichting, die precies paste in een hoek van de gang. Ook hierin wist hij het praktische en mooie uitstekend te combineren.

Tijdens onze contacten met Maciek vormde vrijwel altijd de harmonie tussen de verschillende inrichtingsaspecten van ons appartement onderwerp van gesprek, Op enig moment kwam in dat kader de kleurstelling van de wanden in de verschillenden ruimte aan de orde. Dit leverde ons een extra probleem op, omdat een van ons volledig kleurenblind is.

Met behulp van een stagiaire, die op dat moment bij Macc Design actief was werd een evenwichtig kleurenschema bepaald. Tijdens de uitwerking van de projecten, die we tot nog toe hebben beschreven kwamen ook een aantal praktische, technische en organisatorische aspecten aan de orde. Zo moesten er elektrotechnische aanpassingen worden doorgevoerd en nieuwe elektrische voorzieningen worden aangelegd.

Ook hierbij voorzag Maciek in de oplossing door gebruik te maken van de diensten van perifere ondernemingen. We hoefden op dat punt verder zelf niets te regelen. Maciek nam dit qua organisatie en planning van ons over.

Eind 2007 kregen we zicht op het opleveringstijdstip van ons appartement. We bespraken met Maciek de periode, waarbinnen alle inrichtingswerkzaamheden hun beslag zouden moeten krijgen en wat die werkzaamheden allemaal betekenden. Die gesprekken leidden tet het inzicht, dat in het bijzonder het schilderwerk, als we dat zelf zouden moeten uitvoeren, veel tijd in beslag zou nemen, nog afgezien van het kwaliteitsaspect van zelf schilderen.

Maciek deed de suggestie de schilder in te schakelen, die hij ook zou vragen voor het schilderwerk van de garderobekast. Deze suggestie hebben we graag overgenomen, wat erin heeft geresulteerd, dat ons appartement na oplevering eerst werd voorzien van een tegelvloer en de inrichting van de sanitaire ruimten. Aansluitend werd het appartement in twee dagen behangen en gesausd.

Vervolgens kon Macc Design aan de slag om de wandkast en de keuken te installeren. Tussendoor was Maciek nog even langs geweest om het aanrechtblad exact op te meten, waarna het aanrechtblad geproduceerd kon worden.

In de fase van inrichting en opbouwen liepen we nog tegen een paar praktische vraagstukken op. Er moesten nog plinten in alle ruimten komen en uiteraard moesten die passen bij de uitstraling van de rest van de inrichting. Ook wilden we graag een ophangsysteem aan de wanden, waardoor we in de toekomst verlost zouden zijn van boren in gewapend beton en toch flexibel zouden zijn bij het ophangen van wandversieringen.

Het zal de lezer niet verbazen, dat Maciek ook hierbij de nodige suggesties had. Het resulteerde erin, dat Macc Design speciale plinten in aluminium look heeft geproduceerd, die later ook door hen werden aangebracht. Voor het ophangprobleem werd een aluminium rail geadviseerd en uiteindelijk opgehangen.

Tijdens het opbouwen van de wandkast kwam de liefde, die Maciek duidelijk heeft voor het schrijnwerkers vak sterk tot uitdrukking. Alles moest er tiptop uitzien om de goedkeuring van de “meester” te kunnen krijgen. Uiteindelijk heeft het ons een prachtig meubel, of moet ik zeggen interieurbestanddeel, opgeleverd. Het biedt ons bergruimte op een manier, die nauwelijks ruimte wegneemt.

Bovendien biedt het ons verlichtingselementen en vormt mede daardoor een ondeelbaar geheel met het interieur. Onzichtbaar, maar wel praktisch is een aantal snufjes in het meubel verwerkt. De grote laden worden na aanraking elektrisch naar buiten geschoven, de kasten zijn greeploos uitgevoerd, evenals de kleine laden. De deuren zijn opgedekt met glazen panelen. Kortom een meubel om trots op te zijn.

Ook tijdens het opbouwen en inrichten kwam de precisie van Maciek tot uitdrukking. Hoor je bij andere keuken leveranciers nog wel eens verhalen over het niet passen van aanrechtbladen, bij Macc Design pasten de samengestelde bladen in één keer perfect. Een keer extra komen om goed te meten loont!

Natuurlijk komen er ook bij Macc Design klachten aan de orde. Je kunt wel willen, dat alles goed gaat, maar de materie is nu eenmaal weleens ongewillig of eigenzinnig. Welke uitdaging zich ook voordeed, Macc Design liep er niet voor weg, maar loste problemen altijd op.

We wonen sinds april 2008 in ons appartement, waar we ons omringd weten van interieurelementen, die ontsproten zijn aan de samenwerking met Macc Design. We krijgen regelmatig gasten, die met bewondering onze mooie en praktische inrichting bekijken. We vertellen dan altijd met de nodige trots, dat die tot stand is gekomen door intensieve samenwerking met Macc Design.

Overigens zijn we in die periode een paar keer aangelopen tegen kleine onvolkomenheden, die aangepakt werden om een en ander verder te perfectioneren. Zo is een ladesysteem zwaarder uitgevoerd om een soepeler loop te bewerkstelligen. En er is in een donkere nis van de wandkast in de woonkamer design verlichting aangebracht, waardoor het geheel er ’s avonds nog fraaier uitziet.

In de achterliggende jaren zijn we ook met de rest van de inrichting van ons appartement verder gegaan, waarbij we hebben gemerkt, dat de stijl, die we uit de samenwerking met Macc Design hebben overgehouden bepalend is geworden voor de rest van onze keuzes op meubel gebied. Voorbeeld daarvan vormt een ovale eikenhouten eettafel.

Ondanks het feit, dat we er al weer enige tijd in wonen hebben we niet de indruk, dat de inrichting al compleet is. In de eerste plaats hebben we behoefte aan wat extra bergruimte voor het opslaan van huishoudelijke apparaten in de gang.

Daarnaast willen we een aantal snuisterijen zodanig uitstallen, dat ze mooi tot hun recht komen. We hebben Maciek benaderd om een gangkast en vitrinekast voor ons te ontwerpen in overeenstemming met de stijlen in de onderscheiden ruimten. Ook hierbij zijn gebruiksgemak en uitstraling weer leidend.

Kort samengevat:
“Voor de vervolmaking van ons appartement werken we sinds 2005 samen met Maciek van Macc Design. Deze samenwerking bestaat eruit, dat wij met onze wensen met Maciek in gesprek gaan, waarna hij zijn creativiteit erop los laat om die wensen om te zetten in praktische en mooie interieurelementen.
Als Maciek na afronding van een project zijn gereedschap weer inpakt blijven wij achter met weer een aanzienlijke verfraaiing van ons interieur. Het inspireert ons om met nieuwe wensen telkens weer richting Macc
Design te gaan.”

door: Emiel van Marion

DESIGN – KEUKEN ENSCHEDE – KASTENWAND – SLAAPKAMERKAST – HALKAST

Keuken met een geïntegreerde kastenwand en mooie aluminium lijnenspel:

Keuken

De opdracht van Emiel en Tineke was in eerste instantie het bedenken van een mooie oplossing voor de keuken. Het keukenontwerp was bedoeld voor een ruimte in een destijds nog te bouwen appartement in Enschede. Het heeft vervolgens geloof ik nog twee jaar geduurd dat we de keuken in Enschede dan uiteindelijk konden leveren en monteren, maar het resultaat mag er zijn en hoe het verder is gegaan leest u onderaan dit artikel. De keuken is voorzien van eiken fronten met bijzondere grepen. Let ook op de oplossing voor het verloop van het keukenblad naar het raampartij. De vensterbank is van hetzelfde materiaal gemaakt als het blad. Onder de vensterbank is extra aflegruimte gecreëerd. Tevens is een verbinding gemaakt naar de halfhoge kast waarin de benodigde keukenapparatuur, zoals de koelkast en de oven, is verwerkt.

Kastenwand

Het blijft bij deze opdracht niet bij de keuken alleen omdat er ondertussen ook een idee was geboren om een kastenwand te maken in de kamer. Deze kastenwand sluit aan op de keuken. Een andere wens van Emiel en Tineke was de inkijk in de keuken iets te beperken zodat je vanuit de kamer niet direct op het keukenblad zou kijken. Voor die wens is de half hoge scheidingswand bedacht van drie lagen verbonden met aluminium stroken. Deze oplossing zorgde ervoor dat de uiteindelijk basisindeling van de kastenwand daar naadloos op aansluit. De laden zijn voorzien van dezelfde accenten voorzien en hebben een greeploos ladesysteem. In de middelste kast zijn de laden voorzien van een elektrisch ladesysteem van Blum met Servo-Drive. De deuren van de bovenste segmenten van de kasten zijn vervaardigd van speciaal mat glas dat geen vingervlekken achterlaat (het oppervlak van dit glas is geëtst, gezuurd en gezandstraald). Verder is de kast voorzien van een natuurlijke olieafwerking, wat zorgt voor een natuurlijke uitstraling.

Slaapkamerkast

Slaapkamerkast en schuifwand Ah ja, als je toch al bezig bent, zou je dan de slaapkamerkast ook even mee kunnen nemen in je offerte? Zo gezegd en zo gedaan. De binnenkasten zijn op maat gemaakt en in het middensegment zijn veel houten laden verwerkt. Om de hangkleding helemaal bovenin te kunnen ophangen is gebruik gemaakt van de zogeheten garderobeliften. Middels een handel kun je de kledingroede naar beneden halen zodat je er makkelijk bij kunt komen. Voor de deuren van deze kast hebben we dit keer gekozen voor een schuifdeursysteem op maat. Deze schuifdeuren zijn voor de kasten geplaatst. De deuren zelf zijn voorzien van een aluminium-omlijsting met wit veiligheidsglas. Daarbij is ook een koof gemaakt die niet alleen voor een fraaie afwerking boven de ingangsdeur zorgt maar ook extra ruimte biedt voor het aanbrengen van verlichting. Zonder goede verlichting heb je geen goede interieuroplossing!

Hal en vitrinekast

In december 2012 is er nog een bijzondere moderne halkast oplossing bijgekomen  die dezelfde belijning heeft meegekregen als de garderobekast die al in begin stadium werd geplaatst. De hal is tevens voorzien van een extra plafond waarin de verlichting is geïntegreerd die nu de hele hal kan verlichten middels een bewegingsmelder. Tegelijkertijd hebben we ook nog begin 2013 nog een lief en bijpassend vitrinekastje geleverd. Hij is klein, maar ook groot genoeg om bijzonder te kunnen maken.